Hlavní informace

1) Ještě jednou se vracím k otázce DPH a koupě nového automobilu. Na mou odpověď v čísle 2/2002 mi přišla reakce od pana Jiřího K. z Ostravy. Výňatky z této korespondence stojí za zveřejnění:

„V novém čísle časopisu Roska 2/2002 jsem si přečetl vaši poradnu ohledně poskytování příspěvku na koupi mot. vozidla a následného vrácení DPH.
Má zkušenost je taková:
Pátek  22. 2. 02 doručení přiznání o příspěvku na mot. vozidlo
Sobota 23. 2. 02 návštěva autorizovaného prodejce Škoda Auto XY Ostrava, následný výběr vozidla a složení zálohy na vozidlo Škoda Fabia
Pondělí 25. 2. 02 doplacení částky minus poskytnutý příspěvek a minus DPH, toto si prodejce vyřídil sám, dostal mou plnou moc k vyřízení. Převzetí vozidla a během jedné hodiny odjezd s novým vozidlem.
Celá transakce při koupi vozidla trvala celkem dvě hodiny.
Tím chci říct, že všichni prodejci škodovek nejsou špatní, ale je třeba si umět vybrat toho pravého. Taková je moje zkušenost. Nenašel jsem prodejce, jako je Auto XY Ostrava, který má kupců poměrně dost, a přesto invalidům vychází vstříc a kde máte auto, pokud je na skladě, do dvou hodin komplet vyřízené a odjíždíte s ním pohodlně domů. Veškeré papíry si vyřídí sám prodejce. Je jasné, že je 100 lidí a každý má jinou zkušenost.“

Milý pane K., jistě jste si povšiml, že ve své odpovědi radím čtenářům, aby si zjistili podmínky u více prodejců a značek. To je přesně Váš případ. Máte dobré zkušenosti se Škodovkou a to je velmi dobře. Víte, všechno je v lidech. Někteří prodejci dokonce dodnes ani nevědí o možnosti DPH. A když vědí, tak nejsou ochotni poradit. Všeobecně to platí pro všechny značky.
Takže zase věc názoru. Myslím, že by opravdu měl každý dlouho vybírat a porovnávat, než se rozhodne. Každému může vyhovovat něco jiného. A o tom to je.

2) Od paní Blaženy M. (e-mail):

"Již téměř dvacet let mám roztroušenou sklerózu. Moje pohyblivost se během let stále zhoršuje. Na vozíku jsem již devět let. Před dvěma lety jsem požádala o příspěvek na opatření kompenzační pomůcky – výtahu, který mi byl přidělen. Nyní se můj stav natolik zhoršil, že se sama z vozíku nepřesunu už ani na WC. Jediným řešením by pro mě zřejmě bylo nějaké závěsné zařízení pro přesun vozíčkářů. Proto Vás prosím o radu. Mohla bych opět okresní úřad požádat o příspěvek na opatření této zvláštní kompenzační pomůcky? (VZP ji nehradí.) Mělo by opětovné přidělení tohoto příspěvku vliv na rozhodnutí o přidělení příspěvku na zakoupení motorového vozidla? V září 1997 jsem požádala o příspěvek na auto, který mi byl přidělen. Nyní mi VZP konečně zapůjčila elektrický vozík, který se ovšem do mého nynějšího auta nevejde. Proto bych ráda věděla, jestli v září letošního roku mohu opět o tento příspěvek požádat. Také jsem slyšela, že při koupi vozidla je možno požádat i o bezúročnou půjčku. Je to pravda? O jakou částku by se mohlo jednat? Tyto pomůcky jsou pro mne skutečně životně důležité."
Paní Blaženko, potřebujete-li rehabilitační pomůcku, není rozhodující, že jste již před tím dostala příspěvek na pořízení výtahu, nebo jiné rehabilitační pomůcky. Každá se posuzuje odděleně a můžete podle svých potřeb dostat i více pomůcek najednou. Teoreticky by Vám je OÚ měl přiznat. Ovšem vše záleží na posudku odborného lékaře a na rozhodnutí posudkové komise.
Přiznání těchto kompenzačních pomůcek by nemělo mít vliv na příspěvek na koupi automobilu. Jde o jiný paragraf zákona 182/1991 Sb. Žádat můžete opět v září letošního roku, protože uplyne pět let od posledního příspěvku na automobil (září 1997). Zároveň můžete požádat o bezúročnou půjčku, kterou podle § 57 zák. 182/1991 Sb., poskytují okresní úřady. V případě, že je poskytována na zakoupení motorového vozidla, poskytuje se nejvýše 40 000 Kč. V případě, že je poskytována na jiné účely, např. vybavení bytu, je její výše nejvýš 20 000 Kč.
Takže se nestyďte a požádejte o vše, o co požádat můžete. Každému tak radím. Jiná je již věc posouzení posudkovou komisí. Ale musíte doufat, že to vyjde. Držím vám palce.

3) Od Jiřiny J., Brno:

"Ráda bych věděla, jaké rehabilitační pomůcky mohu požadovat od zdravotní pojišťovny a které přiděluje okresní úřad. Ani moji lékaři to přesně nevědí. Nebo se tak alespoň tváří."

Zdravotní pojišťovny poskytují nemocným RS tyto pomůcky:

Podskupina 07 – vozíčky včetně příslušenství

Vozíky, kočárky a tříkolky včetně příslušenství předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, INT na poukaz.
Tříkolka pro dospělé včetně příslušenství – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Vozík mechanický včetně příslušenství – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Vozík s elektrickým pohonem pro provoz obvykle v exteriéru, s příslušenstvím - maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí, symbol S5 v poli SPE.
Vozík s elektrickým pohonem pro lehký provoz obvykle v interiéru, s příslušenstvím – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem, zvláštní režim ústředí, symbol S5 v poli SPE.
Vozík speciální – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem.
Opravy vozíku mechanického, elektrického a kočárku zdravotního vydaných pojišťovnou jsou hrazeny ze zdravotního pojištění ve výši 90 %.
Rukavice kožené pro vozíčkáře – maximálně 2 páry ročně, nejvýše do 300 Kč.
Elektrické vozíky jsou poskytovány imobilním pojištěncům při splnění následujících kritérií:
Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci, v kombinaci s postižením horních končetin, které neumožňuje ovládání mechanického vozíku, a to ani mechanizmem pro jednu ruku.
Postižení obou dolních končetin znemožňující pojištěnci samostatnou lokomoci při kombinaci se závažným chronickým onemocněním, které nedovoluje pojištěnci zvýšit fyzickou zátěž. (Nutno doložit např.: verifikace zátěžovým testem z odborného pracoviště nebo stanovisko příslušného odborného lékaře pro dané chronické onemocnění.)
Somatická a mentální schopnost pojištěnce musí odpovídat ustanovením zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, která se vztahují i na osobu, pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy, jako na chodce.
Postup při podání žádosti o schválení elektrického vozíku:
Předepisující lékař a příslušná odborná pracoviště provedou vyšetření a vyplní „formulář k přidělení elektrického vozíku“, který je k dispozici na OP VZP. V závěru psych. vyšetření musí být uvedeno, zda pacient je, či není schopen bezpečně ovládat elektrický vozík v silničním provozu. V žádosti musí být uvedena specifikace vozíku včetně kódů dle číselníku PZT.
Vyplněný formulář je předán reviznímu lékaři OP VZP, který zkontroluje veškeré náležitosti a připojí své vyjádření. Takto zpracovaná žádost je zaslána na ÚP VZP, ÚZP.
Žádost je posouzena odbornou komisí a písemný závěr komise je zaslán OP VZP, která následně informuje pojištěnce. V případě kladného posouzení je ošetřujícím lékařem předepsán poukaz, na jehož základě je pojištěnec vybaven příslušným dodavatelem PZT.
U nezletilých pojištěnců je nutné doložit k žádosti závazné prohlášení zákonných zástupců dítěte, že plně zodpovídají za bezpečnost jeho i účastníků silničního provozu v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb.
V případě indikace elektrického vozíku z důvodu kombinace se závažným chronickým onemocněním je nutné doložit stanovisko příslušného odborného lékaře.
Součástí žádosti musí být oční vyšetření zaměřené na schopnost řídit el. vozík.
Opravy: Pojišťovna hradí 90 %.
Kód 00275, 00269, 05245 – před schválením poukazu revizním lékařem je nutné uvádět servisní firmou věcnou a cenovou specifikaci závady.

Podskupina 12 – pomůcky kompenzační pro tělesně postižené

Pomůcky kompenzační pro tělesně postižené pojištěnce předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti REH, ORT, NEU, OP, v některých případech CHI, PRL na poukaz.
Pojišťovna hradí následující pomůcky, které jsou roztříděny dle funkčnosti a účelnosti:
Berle podpažní – maximálně 1 pár za 2 roky
Berle předloketní – maximálně 1 pár nebo 1 ks za 2 roky
Hůl – maximálně 1 ks za 3 roky
Chodítko – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem. Lze předepsat při funkčních HK, omezeném pohybu DK a při snížené stabilitě.
Chodítko, pevná konstrukce
Chodítko pevné, skládací konstrukce
Chodítko pevné s přídavnými kolečky a podpažními opěrami – omezená funkčnost HK
Chodítko dvoukolové, pevná konstrukce
Chodítko dvoukolové, skládací konstrukce
Chodítko tříkolové, pevná konstrukce – dobrá stabilita uživatele
Chodítko tříkolové, skládací konstrukce – dobrá stabilita uživatele
Chodítko čtyřkolové, pevná konstrukce
Chodítko čtyřkolové, skládací konstrukce
Chodítko se speciálními opěrami – omezená funkčnost HK, velmi malá stabilita
Křeslo klozetové – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Křeslo stabilní
Křeslo pojízdné
Lůžko polohovací elektrické, mechanické – maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Lůžko elektrické
Lůžko mechanické
Příslušenství
Sedačka dětská – maximálně 1 ks za 5 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Sedačka na vanu, do vany, pod sprchu – maximálně 1 ks za 5 let
Sedačka na vanu
Sedačka do vany
Sedačka pod sprchu

Mísy ložní – maximálně 1 ks za 3 roky
Nástavce na WC – maximálně 1 ks za 3 roky
Nástavec 5 cm
Nástavec 10 cm
Nástavec 15 cm
Nástavce dětské a stavitelné
Zvedák mechanický, hydraulický, elektrický včetně příslušenství – maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Zařízení polohovací včetně příslušenství – maximálně 1 ks za 10 let, předpis podléhá schválení revizním lékařem:
Podložka antidekubitní – maximálně 1 ks za 3 roky, předpis podléhá schválení revizním lékařem
Antidekubitní podložka malá
Antidekubitní podložní kolo
Antidekubitní podložka sedací
Antidekubitní systém na sezení pro paraplegiky a kvadruplegiky lze RL schválit pro pacienty s takovou poruchou trofiky tkání, kde je předpoklad tvorby dekubitů
Antidekubitní podložka velká
Antidekubitní systém na ležení pro kvadruplegiky
Antidekubitní matrace

Podskupina 02 – pomůcky pro inkontinenci

Pomůcky pro inkontinentní pojištěnce předepisuje smluvní lékař pojišťovny odbornosti PRL, URN, GYN, NEU, GER na poukaz. Patří sem:

Pro I. stupeň inkontinence:

vložky pro lehkou inkontinenci – maximálně 150 ks měsíčně
fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně
kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně
sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně
svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

Pro II. stupeň inkontinence:

pleny vložné , vložky – maximálně 150 ks měsíčně
fixační kalhotky – maximálně 24 ks ročně
kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně
sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně
svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.

Pro III. stupeň inkontinence:

kalhotky plenkové – maximálně 150 ks měsíčně
kondomy urinální – maximálně 30 ks měsíčně
sáčky sběrné urinální – maximálně 10 ks měsíčně
svorka inkontinenční pro muže – maximálně 2 ks ročně.
Fixační kalhotky (tj. fixace absorpčních prostředků pro inkontinenci) je možné předepsat, pokud pacient používá vložky nebo absorpční pleny, maximálně 24 kusů ročně

Okresní úřady poskytují nemocným RS dle vyhlášky 182/1991 Sb. tyto pomůcky:

příspěvek na opatření zvláštních pomůcek (§ 33) – TZP občanům na pořízení kompenzačních pomůcek, které plně nehradí a nezapůjčuje zdravotní pojišťovna
- po dobu 5 let se pomůcka nesmí převést na jiného občana, nesmí se prodat ani zničit, jinak se vyžaduje vrácení peněz
- přiznávají referáty sociálních věcí okresních úřadů, schvalují okresní posudkové komise

Pomůcky pro tělesně postižené:

Polohovací zařízení do postele 
OÚ hradí 100 % z ceny
Obracecí postel 
OÚ   50%
Přenosný WC
OÚ 100%
Psací stroj se speciální klávesnicí 
OÚ   50%
Motorový vozík pro invalidy
OÚ   50%
Židle na elektrický pohon 
OÚ   50%
Přenosná rampa pro vozíčkáře 
OÚ 100%
Zvedací zařízení vozíku na střechu automobilu
OÚ 100%
Zřízení pro přesun vozíčkáře do automobilu 
OÚ 100%
Individuální úpravy automobilu
OÚ 100%
Dvoukolo
OÚ   50%
Šikmá schodišťová plošina
OÚ 100%
Signalizační pomůcka SYM-BLIK
OÚ  80%
Koupací lůžko 
OÚ  50%
Nájezdové ližiny pro vozíčkáře 
OÚ 100%

 Pokud je roskař postižen zároveň zrakově (což bývá poměrně často), může využít i pomůcky pro

Kancelářský psací stroj
OÚ hradí 50 % z ceny
Slepecký psací stroj 
OÚ 100%
Magnetofon, diktafon 
OÚ 100%
Čtecí přístroj pro nevidomé s hmatovým výstupem
OÚ 100% nejvýše 4500 Kč
Digitální čtecí přístroj pro nevid. s hlas. výstupem
OÚ hradí 100%
Kamerová zvětšovací televizní lupa
OÚ 100%
Digitální zvětšovací televizní lupa
OÚ 100%
Adaptér hlasového syntezátoru pro nevidomé
OÚ 100%
Programové vybavení pro digitální zpracování obrazu
OÚ 100%
Tiskárna reliéfních znaků pro nevidomé 
OÚ 100%
Jehličková jednobarevná tiskárna
OÚ 50%
Zařízení pro přenos digitálních dat 
OÚ 100%
Elektronický zápisník pro nevidomé s hlas. nebo hmat. výstupem
OÚ 100%
Kapesní kalkulátor s hlasovým výstupem
OÚ 100%
Slepecké hodinky a budíky s hlas. nebo hmat. výstupem
OÚ 50%
Měřicí přístroje pro domácnost s hlas. nebo hmat. výstupem
OÚ 50%
Indikátor barev pro nevidomé
OÚ 100%
Elektronická orientační pomůcka pro nevidomé
OÚ 100%
Dvoukolo
OÚ 50%


Potřebuje-li postižený občan k překonání následků těžkého zdravotního postižení rehabilitační nebo kompenzační pomůcku, která není uvedena výše, mohou mu okresní úřady poskytnout příspěvek na opatření takové pomůcky ve stejné výši jako na pomůcku srovnatelnou a uvedenou v příloze č. 4 vyhl. 182/1991 Sb. (vyjmenované výše).
Dále by se dalo říci, že sem patří i příspěvky podle některých odstavců § 34 vyhl. 182/1991 Sb. – příspěvek na úpravu bytu i když nejde přímo o rehabilitační, nebo kompenzační pomůcky. Například přestavba koupelny, kde zabudujeme madla, pákové baterie atd., úprava kuchyně upravenou posuvnou linkou, madly, praktičtějším sporákem i úprava vytápění moderním systémem, který odstraní fyzickou práci apod. V tomto případě OÚ hradí náklady až do výše 70 %, nejvýše však 50 000 Kč.
Zpracovala Růžena Šeligová
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Casopis Roska c 3 2018

Komiks nejen pro děti

DSC 4148

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • arigo
  • bariery
  • baxter
  • bayer
  • best
  • biogen-idec
  • car-club
  • ceros
  • cofi
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • healthcare-institute
  • impuls
  • ketodiet
  • knowhow-club
  • medimat-inko
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • nadace-sirius2
  • neziskovky-cz
  • nfoz
  • novartis
  • nros
  • nrzp
  • obchodni-komora-svycarsko-cesko3
  • praha
  • preciosa
  • prvni-krok2
  • regiojet
  • repo-reck
  • sanofi
  • selvo
  • teva
  • urad-prace
  • vzp