Hlavní informace

Dotaz:
Prosím o laskavé poskytnutí internetové adresy na Rehabilitační ústav Paseka.

Děkuji za ochotu
  s pozdravem J.

Odpověď:
Dobrý den,
zasílám Vám požadované kontakty:
prim. MUDr. Zdenka Polzerová, ředitelka polzerova@olupaseka.cz , tel.
585 007 800 
Ludmila Sýkorová, sekretářka sykorova@olupaseka.cz , tel.
585 007 802
(podrobné informace na www.olupaseka.cz )
S pozdravem

Dotaz:
Dobrý den,
jsem čerstvým držitelem průkazu ZTP/P. Do práce dojíždím vlastním automobilem. Je možné získat na toto dojíždění nějaký příspěvek od státu? Děkuji T.

Odpověď:
Dobrý den,
máte nárok na příspěvek na provoz motorového vozidla. Na tento příspěvek má nárok osoba, které byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, čili držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Příspěvek se poskytuje na jeden kalendářní rok. Žádá se o něj na místně příslušném odboru sociálním a zdravotnictví. Poživatelé výhod průkazky ZTP obdrží 6 000 Kč a držitelé průkazky ZTP/P mají nárok na 9 900 Kč. Příspěvku se obecně říká „na benzín“, ale je v něm zahrnuta i částka na úhradu povinného ručení a pojištění. 
U osob, které ze závažných důvodů (doprava do zaměstnání, do zdravotnického zařízení….) ujedou více než 9 000 km za rok, může být příspěvek zvýšen o 400 Kč na každých 500 započatých kilometrů, pokud jsou držiteli průkazu ZTP/P. V případě osob s průkazem ZTP se jedná o 200 Kč. Pokud tedy ujedete více než je stanovený počet kilometrů, žádáte o zvýšení příspěvku na stejném místě jako o příspěvek v základní výši. Zvýšení příspěvku se poskytuje na základě písemné žádosti (neexistuje speciální formulář), která obsahuje informace o účelu příspěvku, rozpis najetých kilometrů za minulý rok a potvrzení s adresou zaměstnavatele, popř. lékaře. Vyplácí se zpětně za celý
kalendářní rok (na rozdíl od příspěvku v základní výši).


Dotaz:
Dobrý den.Prosím o zaslání informací o signalizačním zařízení pro staré lidi.Nevím kde to mám koupit.Předem moc děkuji.J.T.

Odpověď:
Dobrý den,
mohu Vám doporučit službu tísňové péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené. Služba je poskytována ve spolupráci s organizací Život 90. V tomto případě je klient propojen přímo s osobou zajišťující přivolání potřebné pomoci.
Co má zájemce o službu AREÍONu udělat?
- kdykoliv zavolat na dispečink Areíonu a nechat se zapsat do „pořadníku“
- telefonní čísla dispečinku v Praze jsou: 
222 333 540 - 1
222 333 544
222 333 546
E-mail: ivana.cerna@zivot90.cz
Bližší informace naleznete také na:
http://www.mpsv.cz/files/clanky/3483/13_Valko.pdf
a
http://www.zivot90.cz/images/areion_big.gif
Tísňová péče AREÍON pro seniory a zdravotně postižené občany je komplexní sociální služba, která pomocí distanční hlasové a elektronické komunikace monitoruje uživatele služby v jejich bytech.
Tyto osoby jsou vystaveny stálému, vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.
Poskytovatel služby – dispečink tísňové péče – zabezpečuje v krizové situaci poskytnutí okamžité odborné pomoci, kterou si klient přivolá pouhým stisknutím tísňového tlačítka zavěšeného na krku. Odborná pomoc je nepřetržitá 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Při pravidelných telefonních kontaktech je odborným zdravotnickým personálem dispečinku poskytováno uživatelům služby poradenství v oblasti sociální a zdravotní problematiky i podávány další obecné informace. Je jim poskytována pomoc při řešení zdravotních problémů, problémů vyplývajících z běžného života i pomoc při prosazování jejich práv a zájmů
Signalizační pomůcka SYM-BLIK – signalizační pomůcka, která umožní uživateli v krizových situacích přivolání pomoci, předání zprávy, zajištění ochrany. Místo ní je možné přispět na signalizační pomůcky, které v krizové situaci umožní přivolat pomoc, předat zprávu (jedná se např. o bezdrátový domácí telefon, hlasový telefon, Medick alarm, Voice transmiter, telefonní hlásič Jablotron). Pozor – za srovnatelnou pomůcku se nepovažuje mobilní telefon!
Je možné zažádat si o příspěvek na rehabilitační a kompenzační pomůcky pro těžce zdravotně postižené občany na místně příslušném odboru sociální péče a zdravotnictví. Informace o pomůckách, jejich výběru a pořízení vám také poskytnou v Centru pro zdravotně postižené. Stát může přispět na zakoupení takového přístroje částkou 80 %. 
Přístroj lze pořídit přímo u zabezpečovacích firem. Např.
telefonní hlásič Jablotron přímo u firmy Jablotron (bližší informace např. na http://www.elsys-cz.com/TD-101.html).
S pozdravem


Dotaz:
Dobrý den,
rádi bychom u vás získali informace ohledně možnosti pečovatelské 
služby a také domů s pečovatelskou službou. R.

Odpověď:
Dobrý den,
ucelený seznam organizací, které poskytují pečovatelské služby naleznete na Internetu - do vyhledávače zadejte Registr poskytovatelů sociálních služeb a zvolte si sekci "pečovatelská služba". V případě, že byste chtěla zaslat kontakty na konkrétní organizace, napiště mi prosím, v jakém městě bydlíte. Také bych Vám doporučila požádat si o příspěvek na péči na místně příslušném sociálním odboru, který je pak možné využít na úhradu poskytovaných služeb.
S pozdravem


  Na vaše dotazy odpovídá
  Veronika Malačová,DiS
  poradna@roska.eu
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Casopis Roska c 2 2018

Setkání pacientů a odborníků

Setkani pacientu

16. Ročník vystavy „ CESTA ZA DUHOU“

Cesta za duhou

Jsme na jedné lodi

Jsme na jedne lodi

Chůze kolem světa

krokomery

Jazz Festival 2018

Jazz destival

Komiks nejen pro děti

DSC 4148

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Vzdělávací semináře

Vzdelavaci seminare

Výzkum kongitivních funkcí

Vyzkum kongitivnich funkci

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • arigo
  • bariery
  • baxter
  • bayer
  • best
  • biogen-idec
  • car-club
  • ceros
  • cofi
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • healthcare-institute
  • impuls
  • ketodiet
  • knowhow-club
  • medimat-inko
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • nadace-sirius2
  • neziskovky-cz
  • nfoz
  • novartis
  • nros
  • nrzp
  • obchodni-komora-svycarsko-cesko3
  • praha
  • preciosa
  • prvni-krok2
  • regiojet
  • repo-reck
  • sanofi
  • selvo
  • teva
  • urad-prace
  • vzp