Hlavní informace
Nemoc nezaručuje přiznání invalidního důchodu
Dvě základní podmínky pro přiznání částečného nebo plného invalidního důchodu jsou: Musí být posouzen zdravotní stav nemocného a přiznána mu buď plná, nebo částečná invalidita. Současně musí žadatel splnit potřebnou dobu pojištění
Plně invalidní je občan, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 66 % nebo je schopen pro zdravotní postižení soustavné výdělečné činnosti jen za zcela mimořádných podmínek. Výše plného invalidního důchodu se skládá ze základní výměry a částky závislé na délce pojištění a výši dosahovaného příjmu. Částečně invalidní je občan, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu poklesla jeho schopnost soustavné výdělečné činnosti nejméně o 33 %. Občan má nárok na částečný invalidní důchod, jestliže se stal částečně invalidním a získal potřebnou dobu pojištění nebo se stal částečně invalidním následkem pracovního úrazu. Výše částečného důchodu je samozřejmě nižší než plného invalidního důchodu. Zdravotní stav zkoumá posudkový lékař. Zdravotní stav posoudí podle podkladů ošetřujícího lékaře posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení a stanoví vznik invalidity. A to na základě žádosti sepsané na ČSSZ podle místa trvalého bydliště. Neznamená to však, že každý, kdo uplatní žádost o invalidní důchod, ať už plný, nebo částečný, musí být uznán. Žadatel může mít zdravotní potíže, ale jeho zdravotní stav ještě nemusí odpovídat plné ani částečné invaliditě. Žádost je potom zamítnuta.
Potřebný počet let pojištění
V případě, že je žadatel uznán buď plně, nebo částečně invalidním, neznamená to, že má automaticky nárok na výplatu důchodu. Aby mu mohl být důchod vyplácen, musí být splněna podmínka doby pojištění v posledních 10 letech před vznikem invalidity. Délka doby pojištění je odstupňována podle věku.
Potřebná délka doby pojištění k výplatě invalidního důchodu:
Věk Doba pojištění
do 20 let méně než 1 rok od 20 do 22 let 1 rok od 22 do 24 let 2 roky od 24 do 26 let 3 roky od 26 do 28 let 4 roky nad 28 let 5 let
Co se počítá do doby pojištění? Účastníky pojištění vymezuje § 5 Zákona číslo 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, v platném znění. Mezi nejčastější účastníky pojištění patří zaměstnanci v pracovním poměru, zaměstnanci na dohodu o pracovní činnosti, OSVČ, studenti, a to prvních šest let po dosažení věku 18 let, osoby pečující o osobu závislou II., III. a IV. stupně, osoby v evidenci úřadu práce, a to po dobu, po kterou jim náleží podpora v nezaměstnanosti a dále nejvýše v rozsahu 3 let též po dobu, kdy jim podpora v nezaměstnanosti nenáležela s tím, že tato doba se zjišťuje zpětně ode dne vzniku nároku na důchod. A tady v praxi vzniká problém. Pokud je totiž žadatel dlouho v evidenci ÚP, nesplní podmínku pojištění a nemá nárok na výplatu důchodu. Hodně lidí se mylně domnívá: jsem v evidenci = jsem pojištěn. Příklad: Padesátiletému žadateli o plný invalidní důchod vznikla podle posudku posudkového lékaře plná invalidita dne 1. 10. 2007. Tento žadatel je od 1. 1. 1997 až dosud v evidenci ÚP. Podpora v nezaměstnanosti mu byla vyplácena v době od 1. 1. 1997 do 30. 6. 1997. V tomto případě, aby měl žadatel nárok na výplatu důchodu, musí v posledních 10 letech (tj. v době od 1. 10. 1997 do 30. 9. 2007) splnit podmínku 5 let pojištění. Žadatel je pojištěn v době pobírání podpory – tj. od 1. 1. 1997 do 30. 6. 1997. Tato doba však nespadá do 10 let před vznikem invalidity. V době 10 let před vznikem invalidity se mu bude hodnotit pouze pojištění v rozsahu 3 let evidence na ÚP v době od 1. 10. 2004 do 30. 9. 2007. Tento žadatel je sice uznán plně invalidním, ale nesplnil dobu pojištění, a tudíž mu nebude přiznána výplata důchodu. Žádost mu bude zamítnuta.
03 08 Převzato z webu
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Casopis Roska c 2 2018

Setkání pacientů a odborníků

Setkani pacientu

16. Ročník vystavy „ CESTA ZA DUHOU“

Cesta za duhou

Jsme na jedné lodi

Jsme na jedne lodi

Chůze kolem světa

krokomery

Jazz Festival 2018

Jazz destival

Komiks nejen pro děti

DSC 4148

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Vzdělávací semináře

Vzdelavaci seminare

Výzkum kongitivních funkcí

Vyzkum kongitivnich funkci

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • arigo
  • bariery
  • baxter
  • bayer
  • best
  • biogen-idec
  • car-club
  • ceros
  • cofi
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • healthcare-institute
  • impuls
  • ketodiet
  • knowhow-club
  • medimat-inko
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • nadace-sirius2
  • neziskovky-cz
  • nfoz
  • novartis
  • nros
  • nrzp
  • obchodni-komora-svycarsko-cesko3
  • praha
  • preciosa
  • prvni-krok2
  • regiojet
  • repo-reck
  • sanofi
  • selvo
  • teva
  • urad-prace
  • vzp